Dạy học theo góc kiểu khác nội dung kiến thức, khác phong cách học và những kết quả thu được Authors: Phùng, Việt Hải

Title: Dạy học theo góc kiểu khác nội dung kiến thức, khác phong cách học và những kết quả thu được
Authors: Phùng, Việt Hải
Đỗ, Hương Trà
Keywords: Dạy học theo góc;khác nội dung kiến thức;học sâu
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 30, Số 3;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57432
Hiện nay, việc áp dụng phương pháp dạy học theo Góc (DHTG) trong môn Vật lí ở bậc THPT chủ yếu theo kiểu cùng nội dung kiến thức, khác phong cách học tập, do đó ít nhiều cũng tạo ra sự “đơn điệu, lặp lại” về nội dung, đồng thời khó đảm bảo về mặt thời gian tiết học. Bài báo trình bày việc nghiên cứu áp dụng DHTG kiểu khác nội dung kiến thức, khác phong cách học trong dạy học nội dung “Mắc các nguồn điện thành bộ”, Vật lí, Lớp 11 (nâng cao). Các kết quả thu được chứng tỏ DHTG không những đảm bảo cho học sinh (HS) có thể học sâu kiến thức mà còn hình thành và phát triển được các kĩ năng và hứng thú trong học tập môn Vật lí, đáp ứng tốt mục tiêu dạy học hướng phát triển năng lực cho học sinh mà đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015 đang hướng tới

Nhận xét