Địa hình đáy đại dương

Authors: 

Trần, Nghi
Keywords: Rìa lục địa thụ động
Rìa lục địa tích cực
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Địa hình đáy biển và đại dương rất đa dạng do các quá trình địa chất quy định. Có hai quá trình chuyển động cơ bản, là phân kỳ và hội tụ, đã tạo nên các dạng địa hình khác nhau. Tuy nhiên, phân loại địa hình đáy biển và đại dương phải theo đặc điểm độ dốc, đặc điểm địa hình đáy và cấu trúc địa chất. Địa hình thềm lục địa bao gồm thềm trong, thềm ngoài, có độ dốc tương đối thoải (từ 0,5 đến 20) là kết quả của hai quá trình chuyển động nội sinh và ngoại sinh. Thềm lục địa rộng hay hẹp phụ thuộc vào kiểu rìa lục địa. Rìa thụ động thì thềm lục địa rộng và thoải. Ngược lại, rìa tích cực thì thềm hẹp và dốc. Địa hình sườn lục địa có bề mặt không bằng phẳng, tương đối dốc thay đổi từ 5 đến 450, phụ thuộc vào kiểu rìa lục địa. Rìa tích cực có sườn lục địa hẹp, phát triển nhiều núi lửa và hẻm vực (canyon), thường không có chân dốc thềm lục địa, mà chuyển ngay vào lòng chảo đại dương. Lòng chảo đại dương có địa hình lòng chảo rộng và thoải, bao gồm một lớp trầm tích bở rời mỏng gồm bùn đại dương chứa vật liệu vụn núi lửa phủ trên vỏ đại dương. Sống núi đại dương có địa hình nổi cao, đối xứng qua một thung lũng, kéo dài trên 70.000 km, nằm giữa trung tâm các đại dương, rộng khoảng 3000 km và cao từ 2 đến 2,5 km, thành phần chủ yếu là basalt và các đá xâm nhập mafic, siêu mafic.
Description: tr. 458-461.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19344
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

     

Nhận xét