Bài đăng

Phát triển nguồn nhân lực Thông tin - Thư viện của mạng lưới các trường đại học tại Hà Nội

Vai trò vốn con người trong sinh kế bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

Thiết kế và sử dụng tài liệu hướng dẫn học sinh tự học chương 1,2 (Phần di truyền học) Sinh học 12, Trung học phổ thông

Pháp luật về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu ở Việt Nam

Trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn tỉnh Thái Nguyên)

Những quy định đặc thù trong việc giải quyết phá sản tổ chức tín dụng

Áp dụng mô hình dịch dựa vào cụm từ không liên tục cho cặp ngôn ngữ Anh-Việt 2015

Mạch lạc diễn ngôn hội thoại trong một số tác phẩm văn học hiện đại

Tháo gỡ những rào cản trong công tác lãnh đạo, quản lý của cán bộ nữ ( Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ)

Tính ổn định hệ tuyến tính không Ôtônôm và ứng dụng trong điều khiển

Tìm hiểu các thuật toán tìm đường đi trong hệ thống thông tin địa lý