Phân tích giao thức MAC trong mạng cảm biến không dây

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4991

Chương 1: Tổng quan về mạng WSN, giới thiệu một cách tổng quan về mạng WSN, các ứng dụng của mạng WSN và các yếu tố cần quan tâm khi thiết kế, xây dựng mạng WSN.
Chương 2: Phân tích một số giao thức điển hình trong lớp MAC sử dụng năng lượng hiệu quả trong mạng cảm biến không dây, gồm có 2 nhóm chính:
MAC dựa trên cạnh tranh và MAC dựa trên TDMA. Từ những phân tích đó tác giả đưa ra đề xuất cải tiến chế độ phát tín hiệu dựa trên khoảng cách trung bình giữa nút gửi và các nút còn lại
Chương 3: Giới thiệu về OMNet++
Chương 4: Đánh giá hiệu năng của giao thức MAC đã được cải tiến bằng bộ mô phỏng OMNET++.
So sánh và ghi nhận kết quả đánh giá giao thức đã cải tiến với các giao thức MAC hiện tại


Nhận xét