MOBILE IP & 4G

Mục tiêu của các mạng di động thế hệ tiếp theo là khảnăng cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ thoại, truyền dữ liệu và đặc biệt là các dịch vụbăng rộng multimedia ởmọi lúc, mọi nơi. Mạng di động 4G hứa hẹn là mạng di động đón đầu đƣợc những yêu cầu của ngƣời sửdụng.
                                          Kết quả hình ảnh cho MOBILE IP & 4G
Mạng thông tin di động thếhệsau với công nghệ IP là bƣớc phát triển đột phá từ mạng di động thế hệ 3G lên 4G. Điều này đặt ra cho các nhà nghiên cứu cần tìm ra và hoàn thiện hạtầng IP trong môi trƣờng truyền dẫn không dây để tích hợp cung cấp tất cảcác loại hình dịch vụbăng hẹp và băng rộng, nhu cầu di chuyển kết nối liên tục tới ngƣời dùng.Mobile IP hỗ trợ khả năng di động cho các đầu cuối trong khi vẫn sửdụng các dịch vụnhƣ ở mạng IP cốđịnh, do đó tích hợp Mobile IP vào mạng di động đểcó thể giải quyết vấn đề quản lý thuê bao di động mà vẫn đảm bảo đƣợcchất lƣợng dịch vụlà vấn đề cần được nghiên cứu.
       Hình ảnh có liên quan
Khi thuê bao di động  thực hiện  các dịch vụ băng rộng  multimedia  vấn đềmất  an  toàn  thông  tin  cần đƣợc quan tâm, thông qua các cơ chếxác  thực,  mã khóa đểđảm bảo cho ngƣời dùng là vấn đềcấp thiết cần phảithực hiện
Mời các bạn đón đọc nhiều hơn tại: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16185

Nhận xét